Avloppsansökan

Har du fått ett föreläggande från kommun eller vet du ändå med dig att ditt avlopp inte håller funktionskraven eller miljökraven?

Kommunernas miljöenheter gör inventeringar område för område, ofta med inriktning på områden med särskilt värdefull miljö så som närhet till sjöar och hav.

 För att kunna anlägga ett enskilt avlopp krävs ett giltigt tillstånd. Detta tillstånd ansöker du hos kommunens miljöenhet för att få, och i tillståndet uppges tidsram för när arbetet med anläggningen måste vara genomfört.

Vi vet att avloppsansökningar med planritningar, kostnadskalkyler, produktval och kartor kan vara som en djungel för en lekman. Därför erbjuder vi oss att hjälpa dig med det.

Ansökningshjälp innefattar även ett konsultationsmöte på plats, samt kontakt med kommunens miljöenhet vid frågor i ärendet. Du som fastighetsägare märker ut ev. brunnar och vattentäkter, samt inhämtar grannyttranden med hjälp av ansökan.

Kostnad: 5200:- inkl. moms/hushåll

(Väljer ni oss som entreprenör för anläggningen inom 2 år, rabatteras halva ansökningskostnaden)

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress*

  Fastighetsbeteckning*

  Fakturaadress*

  Beskriv ert behov och förutsättningar*

  Bifoga gärna Karta, vägbeskrivning & bilder

  Läs vår integritetspolicy här

  Kontaktperson enskilda avlopp: Andreas Gustavsson 070-717 78 59